Wpływ mentalności na zarządzanie ryzykiem i rozwój firmy.

 

Powyższe założenie było ściśle związane z tematem mojego przewodu doktorskiego, który musiałam przerwać z przyczyn osobistych. Od wielu miesięcy prowadzę intensywne badania, by w pełni potwierdzić postawioną tezę. Zarządzanie sprowadza się przede wszystkim do parametrów jakościowych i ilościowych zasobów, jakimi dysponujemy. Zarządzamy tym co mamy, zarządzamy takim systemem mentalnym, jaki jest w danej chwili dominujący. Co się dzieje gdy nasz system mentalny jest wysoko umocowany, kiedy mamy wysokie poczucie własnej wartości, a co gdy przepełnia nas masa kompleksów i błędnych przekonań?

 

Odpowiedzi są zaskakujące

Z jednej strony, Polacy to bezkonkurencyjni ludzie o ogromnej kreatywności i przedsiębiorczości, przepełnieni wewnętrzną energią do działania. Z drugiej strony to ludzie, którzy nie wierzą w siebie, mają często dość  niskie poczucie własnej wartości i wiele uprzedzeń.

 

To wynikowa siedemdziesięciu lat komunizmu, ponad stu lat zaborów wojen.

System, w którym nasi dziadkowie, następnie rodzice, później my zostaliśmy wychowani, spowodował, że uważamy się za przeciętnych ludzi. Naszą niechlubną cechą narodową jest przeważnie niskie poczucie wartości narodowej, nieumiejętność mówienia o sobie dobrze, nieumiejętność przyjmowania komplementów i deprecjonowanie własnego i narodowego sukcesu.

A przecież Polska to wyjątkowy kraj, który zasługuje na wyjątkowych Polaków. Jesteśmy wyjątkowi, jednak często zamykamy się w pewne schematy i błędne przekonania o nas samych. Zasługujemy na wszystko, co najlepsze. Musimy wyjść poza ograniczenia i bariery mentalne, społeczne i historyczne. Gdy tylko zmienisz negatywne przekonania, z powodzeniem zrobisz krok w kierunku lepszej przyszłości –  Twojej przyszłości!

Możesz dokonać wspaniałych rzeczy, możesz wszystko!

Uwierz w siebie, a przekonasz się gdzie dojdziesz Ty i Twoja firma!