Umysł ludzki to najpotężniejszy komputer świata

W umyśle tworzy się samokoncept, czyli obraz własnej osoby, opinie na własny temat i poczucie własnej wartości. Kreujemy swoje życie za pomocą naszych myśli. Obraz naszego życia odzwierciedla wartości, przekonania oraz idee, które dominują w naszym umyśle.  Wszystko, co o sobie myślimy bezpośrednio wpływa nie tylko na nasze życie prywatne, ale także zawodowe. Dlatego też, w biznesie idea samokonceptu jest niezwykle ważna.

Manager, sprzedawca, lider, by odnieść trwały sukces musi już na samym początku zadbać o swój samokoncept, o swoje wysokie poczucie własnej wartości.

Tak jak każdy, Ty też masz wewnętrzne opinie na tematy związane ze swoimi umiejętnościami, atrakcyjnością, zdolnościami, wyglądem, biznesem. Jeśli Twoje przekonania o sobie są pozytywne, jesteś na właściwej drodze do rozwoju. Twoja samoocena jest bezwiednie przekazywana przez język ciała czy sposób modulacji głosu. Rozwijając poczucie własnej wartości dokonujesz możliwie najlepszej inwestycji w swój sukces. Zacznij pracować nad pozytywnym obrazem siebie, a Twój biznes będzie się rozwijał, zwiększysz sprzedaż, a zespół zacznie efektywniej pracować. Jeżeli zmienisz to, co pojawia się w Twojej głowie, jeśli zmienisz myśli na pozytywne, w rezultacie zaobserwujesz wielkie zmiany w swoim życiu. Siła poczucia własnej wartości jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem osiągnięcia pełnego potencjału w życiu osobistym i zawodowym. Możesz osiągnąć wszystko, ale tylko wtedy gdy naprawdę w siebie uwierzysz, jeśli zaakceptujesz siebie i zrozumiesz, że możesz robić rzeczy naprawdę wielkie.

Zacznij więc myśleć o sobie wyłącznie w kategoriach sukcesu!