KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym sukces odnosi ten, kto potrafi wykorzystać możliwości, jakie niesie zmiana. Rozwój organizacji zawsze wymaga przemian, dlatego umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania zmianą muszą być stale doskonalone – przez każdego menedżera i w każdej firmie. Twoja firma, by realizować wizję i osiągać strategiczne cele biznesowe potrzebuje jasnego kierunku rozwoju. Proces transformacji jest niezbędny, by firma pozostawała konkurencyjna i aby w pełni wykorzystać potencjał zmiennych warunków rynkowych. By osiągnąć założony cel należy właściwie zdiagnozować kluczowe problemy, które hamują firmę przed rozwinięciem skrzydeł, a następnie wprowadzić odpowiednie modyfikacje w obrębie organizacji.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Niezbędne jest systemowe zarządzanie zmianą, począwszy od rozpoznania kluczowych potrzeb organizacji, na procesie wdrożenia kończąc. Profesjonalnym narzędziem jest autorski PROGRAM STRATEGII ROZWOJU FIRMY oferujący pakiet kompleksowych rozwiązań, które zapewniają efektywną realizację celów strategicznych w Twoim przedsiębiorstwie. W ramach tego programu przedsiębiorstwo otrzyma wsparcie w obszarze zarządzania, sprzedaży i rozwoju zasobów ludzkich. Dzięki temu przekształcisz swój biznes w organizację uczącą się, zdolną do adaptacji i w pełni czerpiącą z potencjału zachodzących zmian.

ROZWÓJ

Prowadząc firmę potrzebujesz różnorodnych kompetencji i umiejętności, by we właściwy sposób zarządzać nie tylko podległym zespołem ludzi, ale także by sprawnie zarządzać sobą. Uczestnicząc w innowacyjnym programie – AKADEMII COACHINGU, zdobędziesz potrzebną wiedzę oraz nauczysz się korzystać z szerokiego wachlarza metod i narzędzi coachingowych. Dzięki temu dowiesz się, jak wydobyć i z sukcesem pomnażać potencjał ludzki, jak efektywnie rozwiązać problemy, prowadzić skuteczną komunikację, jak wykreować swój idealny obraz życia zawodowego i prywatnego. Coaching otworzy przed Tobą i Twoją firmą możliwości sięgnięcia po dodatkowe pokłady energii, innowacyjności i przedsiębiorczości. Kierowany do kadry kierowniczej lub kluczowych zespołów, zainicjuje głęboką i trwałą zmianę w efektywności firmy.

ZARZĄDZANIE

Stojąc na czele organizacji otwórz przed sobą nowe możliwości uczestnicząc w autorskim programie – AKADEMII LIDERA. W ten sposób zapewnisz sobie ukierunkowany i indywidualny rozwój w zakresie kluczowych kompetencji, wypracujesz skuteczne metody zarządzania zespołem, delegowania zadań oraz efektywnym stawianiu celów. Stań się Liderem firmy na miarę XXI wieku!  

SPRZEDAŻ

Inwestycja w kluczową umiejętność przyszłości – w sprzedaż, umożliwi Twojej firmie wejście na poziom mistrzowski. Sprzedaż odpowiada za poziom finansowy i stabilną przyszłość Twojej firmy. To dzięki wypracowanym środkom ze sprzedaży możesz realizować swoje cele indywidualne, biznesowe, rozwijać siebie i swój biznes. Doskonaląc swój warsztat sprzedażowy w AKADEMII SPRZEDAWCY, dajesz sobie gwarancję realizacji założeń biznesowych, dajesz sobie gwarancję na sukces. Dopasuj mój autorski program do swoich indywidualnych i firmowych potrzeb. Zapoznaj się z możliwościami, jakie dają Ci nowoczesne narzędzia z zakresu rozwoju, zarządzania i sprzedaży.    

Zapraszam do kontaktu

Magdalena Szulc

 e-mail: msbs.magdalenaszulc@gmail.com, tel. +48 530 840 658